کلیه دانشجویان و همکاران و اساتید مدعو می توانند برای ارتباط با ریاست
 
محترم دانشگاه جناب دکترخلیلی ازآدرس ایمیل زیراستفاده نمایید.

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما