1392/12/15 پنجشنبه

مسئول سرپرستی ساختمان آموزشی شهیده نصیری : آقای محسن سراجی مکری
تحصیلات : کارشناس علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

تلفن : 2335070 -  2333600   -----------   داخلی : 261


( ساختمان نصیری شامل 14 کلاس و 3 آزمایشگاه و 1 اتاق مشاوره و سرپرستی کلاسها می باشد. )

طبقه همکف : کلاسهایی به شماره : 301 - 302 - 303 - 304 - 305 و آزمایشگاه کشاورزی و فیزیک و آتلیه معماری و اتاق مشاوره می باشد.

طبقه اول : کلاسهایی به شماره : 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 و سرپرستی کلاسها می باشد.