1393/1/18 دوشنبه کارتکس کلیه رشته ها


دانشکده رشته تحصیلی
علوم پایه ریاضی (کاربردی )
علوم پایه آموزش ریاضی
علوم پایه ریاضیات و کاربردها
علوم پایه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
علوم پایه آموزش علوم تجربی
علوم پایه فیزیک (حالت جامد)
علوم پایه شیمی گرایش محض
علوم پایه شیمی (کاربردی )
علوم پایه شیمی (شیمی آلی )
علوم پایه علوم کامپیوتر سنتی
علوم پایه مهندسی معماری
علوم پایه مهندسی صنایع (چندبخشی )
علوم انسانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی سنتی
علوم انسانی آموزش و پرورش ابتدایی
علوم انسانی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
علوم انسانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم انسانی آموزش حرفه و فن
علوم انسانی امور تربیتی
علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی حسابداری
علوم انسانی حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)
علوم انسانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
علوم انسانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )
علوم انسانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )
علوم انسانی جغرافیای انسانی (روستایی )
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)
علوم انسانی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی سنتی
علوم انسانی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی تجمیع
علوم انسانی مدیریت بازرگانی
علوم انسانی تربیت معلم قرآن کریم
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق
علوم انسانی آموزش دینی- عربی
علوم انسانی علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی
علوم انسانی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
علوم انسانی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم انسانی حقوق
علوم انسانی علم اطلاعات ودانش شناسی
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی ورودی 91
علوم انسانی تاریخ ورودی 88 به بعد
علوم انسانی تاریخ ورودی 86 تا 87
علوم انسانی زبان وادبیات عرب
علوم انسانی زبان و ادبیات عربی ورودی 90 و بعد از آن
علوم انسانی زبان و ادبیات عربی
علوم انسانی علوم سیاسی
علوم انسانی مدیریت دولتی (چندبخشی )
علوم انسانی مدیریت بازرگانی (چندبخشی )
علوم انسانی مدیریت صنعتی (چندبخشی )
علوم انسانی مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
فنی و مهندسی مهندسی مدیریت اجرایی
فنی و مهندسی مهندسی صنایع
مهندسی کشاورزی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
مهندسی کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
مهندسی کشاورزی مهندسی آب وخاک
مهندسی کشاورزی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی )
مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )
مهندسی کشاورزی مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته)
مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر(چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
هنر و معماری مهندسی معماری.