افتخار
انتخاب دکتر معروف خلیلی به عنوان پژوهشگر برتر سال ٩٦ در بین مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور سراسر کشوربا حکمی از سوی سرپرست دانشگاه پیام نور کشور، دکتر معروف خلیلی رئیس دانشگاه پیام نور مهاباد به عنوان پژوهشگر برتر و ممتاز سال 96 در بین تمامی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور انتخاب شد.

سال گذشته نیز دو کتاب با عناوین «روش های نوین در اصلاح نباتات»، «آمار و احتمالات کاربردی» توسط دکتر معروف خلیلی منتشر شد که به عنوان منابع درسی کارشناسی ارشد و کارشناسی در واحدهای پیام نور سراسرکشور تدریس می شود.

وی تالیف، ترجمه و ویراستاری علمی  13عنوان کتاب دانشگاهی و بیش از ١٠٠ مقاله علمی پژوهشی،ISI و... را در کارنامه خود دارد.

 
امتیاز دهی