افتخار
انتشار دهمین کتاب از پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

دهمین کتاب از پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد منتشر شد. «شعر عربی در دوره ی عباسی» عنوان دهمین کتابی است که آقای دکتر قادر قادری در دیماه امسال منتشر کرده است.این کتاب توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده و به عنوان منبع درسی در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی در دانشگاههای پیام نور سراسر کشور تدریس می شود.
         شایان ذکر است که در سال 1395 نیز آقای دکتر قادری موفق به چاپ دو عنوان کتاب دیگر به نام های ذیل شده اند:

1)       نحو (1) به عنوان منبع درسی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه های پیام نور  سراسر کشور.

2)     فرهنگ اصطلاحات معاصر فانوس (عربی-فارسی) که برای کلیه ی دانشجویان زبان و ادبیات عربی، فارسی، حقوق، و عموم اهالی فرهنگ و ادب قابل استفاده می باشد.

از خداوند قادر متعال خواستاریم که توفیقات بیشتری را به این پژوهشگر پرتلاش و سایر اعضای هیئت علمی این مرکز عنایت فرماید.

 
امتیاز دهی