مهم
پرداخت شهریه بصورت اقساط 6 ماهه از طریق حکمت کارت

دانشجویان بدهکار می توانند با ورود به سیستم گلستان و از منوی دانشجو، زیرمنوی پرداخت الکترونیکی شهریه، بدهی خود را طی 6 قسط از طریق حکمت کارت نیروهای مسلح پرداخت نمایند.

 
امتیاز دهی