فوری
شروع انتخاب واحد نیسمال اول 98-97 از 13 شهریوماه

امکان ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 97/6/13  در سامانه گلستان از مسیر منوی زیر فعال است.

ثبت نام >>>>  عملیات ثبت نام >>>> ثبت نام اصلی
 
امتیاز دهی