مهم
دانشگاه پیام نور مهاباد برگزاری می کند : کارگاه آموزشی رایگان VOIP (تلفن مرکزی روی بستر اینترنت) کارگاه آموزشی رایگان VOIP (تلفن مرکزی روی بستر اینترنت) در تاریخ 19/08/1397 ساعت 10 الی 13 در محل سایت ساختمان شهیده نصیری برگزار خواهد شد.دوره رایگان می باشد.
 
امتیاز دهی