افتخار
ارتقای آقای دکتر معروف خلیلی عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری برای اولین بار در تاریخ دانشگاه پیام نور مهاباد
دکتر معروف خلیلی عضو هیات علمی مرکز مهاباد در رشته مهندسی کشاورزی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

دکتر معروف خلیلی

دکتری تخصصی  ژنتیک-بیومتری از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز (معدل الف)

کارشناسی از دانشگاه تهران (رتبه اول)

متولد 1349 شهرستان پیرانشهر

سوابق آموزشی

- عضو هیئت علمی رسمی مرکز مهاباد - مرتبه علمی : دانشیار

- 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف

- مشاور پایان نامه های متعدد کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به تعداد 32 مورد از دانشگاه های معتبر کشور

- دارای 15 جلد کتاب (تألیف ، ترجمه و و یراستاری علمی )

- سه دوره پژوهشگر برتر استانی 

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

- دارای 22 سال سابقه مدیریتی

- دو دوره مدیر نمونه کشوری

- مجری مسئول بیش از 54 طرح تحقیقاتی ملی و استانی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی

- مجری دو طرح ملی برای اولین بار در کشور

- دارای 76 مقاله علمی – پژوهشی و ISI در مجلات و همایش های ملی و بین المللی

- اختراع و اکتشاف دو مورد در سطح ملی

- راه اندازی مرکز تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

- افزایش رشته های کارشناسی از 23 رشته به 81 رشته در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

- افزایش تصاعدی امکانات عمرانی ، آزمایشگاهی ، دانشجویی در دوران خدمت در دانشگاه

- رتبه های ممتاز کشوری و استانی از نظر علمی ،آموزشی ، پژوهشی و عمرانی در دوران خدمتگذاری

 
امتیاز دهی