افتخار
ترجمه قرآن کریم توسط جناب آقای دکتر قادر قادری عضو هیئت علمی مرکز مهاباد به این وسیله موفقیت جناب آقای دکتر قادر قادری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب را در ترجمه فاخر قرآن کریم که حاصل زحمات طاقت فرسا و قلم توانایشان می باشد صمیمانه به ایشان و جامعه دانشگاهی خصوصاً دانشگاه پیام نور تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق هرچه بیشتر در سنگر علم و دانش را از خداوند متعال خواستاریم.
 
امتیاز دهی