اطلاعیه درخصوص فعال شدن سامانه سجاد جهت ثبت درخواست میهانی و انتقال دانشجویان
 
امتیاز دهی