فوری
شروع مهلت تغییر محل آزمون دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از 7 تا 24 اردیبهشت براساس آنچه که در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور آمده است تاریخ درخواست مهمان اضطراری کارشناسی و تغییر محل آزمون کارشناسی ارشد از 7 اردیبهشت آغاز و تا 24 اردیبهشت 97 ادامه خواهد داشت


 
امتیاز دهی