مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه پیام نور برگزار می کند : دوره آموزش ICDL دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد برگزار می کند:
دوره آشنایی با مهارت های ۷ گانه رایانه ( ICDL) همراه با ارائه مدرک معتبر از سازمان مرکزی پیام نور 
ثبت نام از طریق وبسایت:


http://otc.pnu.ac.ir
شروع ثبت نام از تاریخ 12 بهمن 98

 
 
امتیاز دهی