مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه پیام نور برگزار می کند : دوره آموزش ICDL و طراحی وب سایت دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد برگزار می کند:
دوره آشنایی با مهارت های ۷ گانه رایانه ( ICDL) همراه با ارائه مدرک معتبر از سازمان مرکزی پیام نور 
ثبت نام از طریق وبسایت:


http://otc.pnu.ac.ir

مهلت ثبت نام تا ۲۲ شهریور ماه
شروع دوره از ۲۳ شهریور لغایت ۳ مهر
شهریه دوره: با اعمال ۶۰ درصد تخفیف نسبت به سایر آموزشگاه ها :۱۸۰ هزار تومان
---------------------------------------------------
دوره آشنایی با طراحی سایت همراه با ارائه مدرک معتبر از سازمان مرکزی پیام نور
ثبت نام از طریق وبسایت:


http://otc.pnu.ac.ir

مهلت ثبت نام تا ۲۲ شهریور ماه
شروع دوره از ۲۳ شهریور لغایت ۳ مهر
شهریه دوره: با اعمال ۶۰ درصد تخفیف نسبت به سایر آموزشگاه ها :۱۲۰ هزار تومان
 
امتیاز دهی