تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان تا 29 تیرماه

قابل توجه دانشجويان محترم

انتخاب واحد دوره تابستان  تا 29 تيرماه 1399 در سامانه ي گلستان تمديد شد. اين آخرين فرصت جهت ثبت دروس مربوطه در اين دوره  مي باشد.

 
امتیاز دهی