1392/12/8 پنجشنبه
 

 دکتر معروف خلیلی

دکتری تخصصی  ژنتیک-بیومتری (Ph.D) از دانشگاه تبریز ( با معدل کل 19)

کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز (معدل الف)

کارشناسی از دانشگاه تهران (رتبه اول)

متولد 1349 شهرستان پیرانشهر

سوابق آموزشی

- عضو هیئت علمی رسمی مرکز مهاباد
- دانشیار پایه 24 ژنتیک-بیومتری

- 25 سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف

- مشاور پایان نامه های متعدد کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به تعداد 34 مورد از دانشگاه های معتبر کشور

- دارای 13 جلد کتاب (تألیف ، ترجمه و و یراستاری علمی )

- سه دوره پژوهشگر برتر استانی 
- یک دوره پژوهشگر برتر کشوری در سال 1397
- استاد نمونه علمی کشوری دانشگاه پیام نور در سال  98 و 99
- پژوهشگر برتر کشوری در سازمان مرکزی در سال 96 و 99

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

- دارای 27 سال سابقه مدیریتی

- دو دوره مدیر نمونه کشوری

- مجری مسئول بیش از 54 طرح تحقیقاتی ملی و استانی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی

- مجری دو طرح ملی برای اولین بار در کشور

- دارای 80 مقاله علمی – پژوهشی و ISI در مجلات و همایش های ملی و بین المللی

- اختراع و اکتشاف دو مورد در سطح ملی

- راه اندازی مرکز تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

- افزایش رشته های کارشناسی از 23 رشته به 71 رشته در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

- افزایش تصاعدی امکانات عمرانی ، آزمایشگاهی ، دانشجویی در دوران خدمت در دانشگاه

- رتبه های ممتاز کشوری و استانی از نظر علمی ،آموزشی ، پژوهشی و عمرانی در دوران خدمتگذاری


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روسای قبلی دانشگاه
 

                   دکتر عمر اوطمیشی (از سال 72 تا 82)


 
 
 دکتر محسن عیسوی ( از سال 83 تا 87)