1393/1/23 شنبه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک
1 احمد کریمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مربی 09144421604 ahmad_karimi2@yahoo.com
2 آزاد مونسی زبان و ادبیات عرب استادیار 09141684473 azadmounesi@gmail.com
3 جعفر افشین‌فر آموزش زبان انگلیسی استادیار 09143820094 jafarafshinfar@yahoo.com
4 حسن هوشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استادیار 09144050887 hasan_houshyar@yahoo.com
5 رضا فتاحی حسابداری مربی 09144810840 r_fattahy@yahoo.com
6 روناک عیسوی شیمی آلی استادیار 09141690094 roonak.isavi@gmail.com
7 سروین محمدی‌اقدم شیمی کاربردی استادیار 09144429804 sarvin_s108@yahoo.com
8 سنار خلیل‌سرباز ریاضی محض (آنالیز) استادیار 09143439021 skhsarbaz@gmail.com
9 سیامند مولودی علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) مربی 09141663062 s.sako73@yahoo.com
10 سی‌به‌ر قادری ریاضی محض (جبر) مربی 09141680249 ghaderi.sebar@gmail.com
11 شعله هاشمی حقوق خصوصی مربی 09143489454 hashemi_872@yahoo.com
12 شورش آک علوم اجتماعی (پژوهشگری) استادیار 09901602165/09143422958 tawar1363@yahoo.com
13 شیرین خضری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) مربی 09141662243 shirin.khezri@gmail.com
14 عبدالرحیم خاکپور علوم قرآن و حدیث استادیار 09142004873/09141677119 khakpoor.pnumah@gmail.com
15 عبدالله ساجدی تاریخ ایران (ایران بعد از اسلام) استادیار 09141243812 a_sajedi55@yahoo.com
16 علی اطهری‌بیرق مهندسی فنآوری اطلاعات (شبکه) دستیار علمی 09355259390/09143021489 ali.athari@gmail.com
17 علی مصطفائی روانشناسی تربیتی استادیار 09143425572 a_mostafaei@pnu.ac.ir
18 فهیمه یگانه‌دیزج‌ور زبان و ادبیات عرب مربی 09124181238 yeganeh.pnu@gmail.com
19 قادر قادری زبان و ادبیات عربی استادیار 09123472510 abu_foad_ir@yahoo.com
20 قربان ابراهیمی الهیات و معارف اسلامی مربی 09141884175 ghorban_ebrahimi@yahoo.com
21 کاویس سوره زبان و ادبیات فارسی مربی 09146091767 kaweyssure@yahoo.com
22 کبری تارم علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (مدیریت اطلاعات) مربی 09143817378 taram.2000@gmail.com
23 کمال قلندری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دستیار علمی 09141885288 kamal.ghalandari@gmail.com
24 لطیف پرتوی علوم اجتماعی (جمعیت‌شناسی) استادیار 09125206051 partovilatif@ut.ac.ir
25 محمد رحیم‌پور حسابداری مربی 09147959961/09353740394 account_m17@yahoo.com
26 معروف خلیلی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) دانشیار 09143440283 makhalily@yahoo.com
27 نادره تبریزی فیزیک (اتمی و مولکولی) مربی 09141865780 nadereh_tabrizi84@yahoo.com
28 ناصر توره مدیریت (منابع انسانی، تشکیلات) استادیار 09146268016 nasertavrah@yahoo.com
29 نسیم شریف‌زاده فیزیک هسته‌ای استادیار 09126134463 nasim.sharifzadeh@gmail.com
30 وحید سلمان‌پور مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) مربی 09148533756 v.salmanpour@gmail.com
31 هیمن محمود‌فخه روانشناسی استادیار 09141680834 h.mahmoudfakheh@pnu.ac.ir
32 محمود هوشیار جغرافیا (آب و هوا‌شناسی) استادیار 09352570253/09143828965 Ahmad.hooshyar2013@gmail.com

برای مشاهده رزومه اعضای علمی برروی نام آنها کلیک کنید.
گروه علوم انسانی گروه علوم پایه گروه فنی و مهندسی
دکتر قادر قادری (زبان و ادبیات عرب) سی به ر قادری             (ریاضی) دکتر معروف خلیلی ( مهندسی کشاورزی)
دكتر شورش اک      (علوم اجتماعی) دکتر سنار خلیل سرباز    (ریاضی) وحید سلمان پور    (مهندسی کشاورزی)
دكتر هیمن محمودفخه    (روانشناسی ) دکتر نسیم شریف  زاده          (فیزیک) دكتر شیرین خضری        (مهندسی کامپیوتر)
دکتر علی مصطفایی  (روانشناسی) نادره  تبریزی                 (فیزیک) دكتر علی اطهری          (مهندسی کامپیوتر)
دکتر  لطیف  پرتوی (علوم اجتماعی) دکتر روناک عیسوی      ( شیمی)
دکتر حسن هوشیار      (جغرافیا) دکتر سروین محمدی اقدم    (شیمی)    
دکتر جعفر افشین فر (مترجمی زبان)  
دکتر رحیم خاکپور       (الهیات)
حاج آقا قربان ابراهیمی  (الهیات)
دکتر عبدالله ساجدی    (تاریخ)
شعله هاشمی       (حقوق)
دکتر آزاد مونسی(زبان و ادبیات عرب)
فهیمه یگانه   (زبان و ادبیات عرب)
کاویس سوره(زبان و ادبیات فارسی)
 دكتر محمد  رحیم پور  (حسابداری) 
سیامند  مولودی   (علوم تربیتی)
رضا فتاحی       (حسابداری)
کبری تارم     ( کتابداری)
دكتر کمال قلندری   ( مدیریت)