1393/1/23 شنبه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک
1 احمد کریمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مربی 09144421604 ahmad_karimi2@yahoo.com
2 آزاد مونسی زبان و ادبیات عرب استادیار 09141684473 azadmounesi@gmail.com
3 جعفر افشین‌فر آموزش زبان انگلیسی استادیار 09143820094 jafarafshinfar@yahoo.com
4 حسن هوشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استادیار 09144050887 hasan_houshyar@yahoo.com
5 رضا فتاحی حسابداری مربی 09144810840 r_fattahy@yahoo.com
6 روناک عیسوی شیمی آلی دانشيار 09141690094 roonak.isavi@gmail.com
7 سروین محمدی‌اقدم شیمی کاربردی استادیار 09144429804 sarvin_s108@yahoo.com
8 سنار خلیل‌سرباز ریاضی محض (آنالیز) استادیار 09143439021 skhsarbaz@gmail.com
9 سیامند مولودی علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) استاديار 09141663062 s.sako73@yahoo.com
10 سی‌به‌ر قادری ریاضی محض (جبر) مربی 09141680249 ghaderi.sebar@gmail.com
11 شعله هاشمی حقوق خصوصی مربی 09143489454 hashemi_872@yahoo.com
12 شورش آک علوم اجتماعی (پژوهشگری) استادیار 09901602165/09143422958 tawar1363@yahoo.com
13 شیرین خضری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) استاديار 09141662243 shirin.khezri@gmail.com
14 کیهان سلطانیان علوم قرآن و حدیث استادیار 09189829435 kihan_234@yahoo.com
15 عبدالله ساجدی تاریخ ایران (ایران بعد از اسلام) استادیار 09141243812 a_sajedi55@yahoo.com
16 علی اطهری‌بیرق مهندسی فنآوری اطلاعات (شبکه) دستیار علمی 09355259390/09143021489 ali.athari@gmail.com
17 علی مصطفائی روانشناسی تربیتی استادیار 09143425572 a_mostafaei@pnu.ac.ir
18 فهیمه یگانه‌دیزج‌ور زبان و ادبیات عرب مربی 09124181238 yeganeh.pnu@gmail.com
19 قادر قادری زبان و ادبیات عربی استادیار 09123472510 abu_foad_ir@yahoo.com
20 قربان ابراهیمی الهیات و معارف اسلامی مربی 09141884175 ghorban_ebrahimi@yahoo.com
21 کاویس سوره زبان و ادبیات فارسی مربی 09146091767 kaweyssure@yahoo.com
22 کبری تارم علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (مدیریت اطلاعات) مربی 09143817378 taram.2000@gmail.com
23 کمال قلندری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دستیار علمی 09141885288 kamal.ghalandari@gmail.com
24 لطیف پرتوی علوم اجتماعی (جمعیت‌شناسی) استادیار 09125206051 partovilatif@ut.ac.ir
25 محمد رحیم‌پور حسابداری مربی 09147959961/09353740394 account_m17@yahoo.com
26 معروف خلیلی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) دانشیار 09143440283 makhalily@yahoo.com
27 نادره تبریزی فیزیک (اتمی و مولکولی) مربی 09141865780 nadereh_tabrizi84@yahoo.com
28 ناصر توره مدیریت (منابع انسانی، تشکیلات) استادیار 09146268016 nasertavrah@yahoo.com
29 نسیم شریف‌زاده فیزیک هسته‌ای استادیار 09126134463 nasim.sharifzadeh@gmail.com
30 وحید سلمان‌پور مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) مربی 09148533756 v.salmanpour@gmail.com
31 هیمن محمود‌فخه روانشناسی استادیار 09141680834 h.mahmoudfakheh@pnu.ac.ir
32 محمود هوشیار جغرافیا (آب و هوا‌شناسی) استادیار 09352570253/09143828965 Ahmad.hooshyar2013@gmail.com
32 رضا قادري جغرافیا استادیار R_ghaderi86@pnu.ac.ir

برای مشاهده رزومه اعضای علمی برروی نام آنها کلیک کنید.
گروه علوم انسانی گروه علوم پایه گروه فنی و مهندسی
دکتر قادر قادری (زبان و ادبیات عرب) سی به ر قادری             (ریاضی) دکتر معروف خلیلی ( مهندسی کشاورزی)
دكتر شورش اک      (علوم اجتماعی) دکتر سنار خلیل سرباز    (ریاضی) وحید سلمان پور    (مهندسی کشاورزی)
دكتر هیمن محمودفخه    (روانشناسی ) دکتر نسیم شریف  زاده          (فیزیک) دكتر شیرین خضری        (مهندسی کامپیوتر)
دکتر علی مصطفایی  (روانشناسی) نادره  تبریزی                 (فیزیک) دكتر علی اطهری          (مهندسی کامپیوتر)
دکتر  لطیف  پرتوی (علوم اجتماعی) دکتر روناک عیسوی      ( شیمی)
دکتر حسن هوشیار      (جغرافیا) دکتر سروین محمدی اقدم    (شیمی)    
دکتر جعفر افشین فر (مترجمی زبان)  
دکتر رضا قادری (جغرافبا )
دکتر عبدالله ساجدی    (تاریخ)
شعله هاشمی       (حقوق)
دکتر آزاد مونسی(زبان و ادبیات عرب)
فهیمه یگانه   (زبان و ادبیات عرب)
کاویس سوره(زبان و ادبیات فارسی)
 دكتر محمد  رحیم پور  (حسابداری) 
سیامند  مولودی   (علوم تربیتی)
قربان ابراهیمی  (الهیات)
رضا فتاحی       (حسابداری)
دكتر کمال قلندری   ( مدیریت)
کبری تارم     ( کتابداری)