1392/12/15 پنجشنبه

دانشگاه پیام نور

مرکز مهاباد

لیست شماره تلفن های مستقیم و داخلی کارکنان دانشگاه پیام  نور مرکز مهاباد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1

دکتر رضا قادري

رئیس

42335090

227

2

دکتر پرتوی

معاون آموزشی

42345900

233

3

آقای اسکندری

حراست

42333854

248

4

آقای سوران عثماني

مدیر اداری-مالی

42345341

202

5

آقایان کاکه جانی و عثمانی

امور شهریه (مالی-دانشجویی)

42333856

260-202

6

آقای رویان

مسئول آموزش

42334148

204

7

آقای مقامی

تحصیلات تکمیلی

42345342

240

8

آقایان صالحیان و عزیزی

واحد کامپیوتر

42345777

221-222

9

خانم مولانی

مسئول برنامه ریزی

42334088

252

10

آقای معروف

دفتر ریاست و روابط عمومی

42345343 :تلفکس

218

11

آقای كاكه جاني

امور فرهنگی

 

260

12

آقای صوفی خضری

امور دانشجویی

 

206

13

خانم ها: جهینی، پیروتی، شافعی و جافری

فارغ التحصیلان

 

270-249

14

آقای مصطفي زاده

سرپرستی کلاس ها(ساختمان شهیده نصیری)

 

261

15

آقای معروف زاده

سرپرستی کلاس ها (ساختمان اداری)

 

219

ردیف

 

تلفن داخلی کارشناسان آموزش

 

 

تلفن داخلی

1

خانم قادر پور------------ کارشناس رشته های: مترجمی زبان، آموزش زبان،  جغرافیا(کلیه گرایشها)، علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)، آموزش ابتدایی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 

213

2

خانم قصابیان ----------- کارشناس رشته های: علوم سیاسی، زبان و ادبیات عرب، حسابداری، مدیریت دولتی و صنعتی، علوم اجتماعی(پژوهشگری و پژوهشگری اجتماعی) و مدیریت جهانگردی

 

 

228

3

خانم فرشته پيروتي ----------- کارشناس رشته های: فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار و سخت افزار)، مهندسی صنایع، روانشناسی

 

 

208

4

آقای شورش صالحی ----------- کارشناس رشته: تربیت بدنی

 

 

214

5

آقای عبداله زاده----------- کارشناس رشته های: الهیات(کلیه گرایشها)، آموزش دینی و عربی، حقوق، آموزش علوم تجربی، مهندسی معماری، علم اطلاعات و دانش شناسی، تربیت معلم قرآن کریم، ریاضیات و کاربردها، آموزش ریاضی، آموزش حرفه و فن، علوم اجتماعی(برنامه ریزی)، ادبیات فارسی، مددکاری اجتماعی، علوم اقتصادی و تاریخ

 

 

246

6

آقای سید احمدی ----------- مسئول آزمایشگاه کشاورزی و کارشناس رشته های:  زیست شناسی و کلیه گرایش های کشاورزی

205

7

آقای هنردوست ------------ مسئول آزمایشگاه شیمی و کارشناس رشته های: شیمی، فیزیک، مدیریت بازرگانی

205

شماره تلفن های دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

42338211-42335070-42333600-42333852 : 044

42345343-42338222 :فکس

 

 

تلفن داخلی اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام

سمت

تلفن داخلی

ردیف

نام

سمت

تلفن داخلی

1

آقایان: سلمانپور و دکتر توره

گروه کشاورزی و مدیریت

238

9

خانم ها: قادری و دکتر عیسوی

گروه ریاضی و شیمی

242-267

2

آقایان: محمود فخه و سوره

گروه روانشناسی و ادبیات فارسی

232

10

خانم ها: خضری و دکتر زیرک

گروه کامپیوتر و شیمی

253

3

آقایان: اطهری، قلندری، کریمی و هوشیار

گروه کامپیوتر، مدیریت و جغرافیا

229-215

11

خانم ها: یگانه، هاشمی و دکتر محمدی اقدم

گروه ادبیات عرب، حقوق و شیمی

244-231

4

آقایان: دکتر مونسی، دکتر مصطفایی و دکتر ساجدی

گروه ادبیات عرب،  روانشناسی و تاریخ

247

257

12

خانم ها: تارم و تبریزی

گروه کتابداری و  و فیزیک

265

5

آقایان: دکتر خلیل سرباز، رحیم پور

گروه ریاضی و حسابداری

264

13

خانم دکتر شریف زاده

گروه فیزیک

243

6

آقایان: قربان ابراهیمی و دکتر قادری

گروه الهیات و ادبیات عرب

224

 

 

 

 

7

آقایان: دکتر افشین فر و دکتر خاکپور

گروه الهیات و زبان انگلیسی

256-266

 

 

 

 

8

آقایان: مولودی، فتاحی و اک

گروه جغرافیا و علوم تربیتی

239-226