جشنواره فیلم و عکس با موضوع کرونا، فرصت ها و چالش ها
زمان: جمعه 31 مرداد 1399
مكان:
 
امتیاز دهی