قابل توجه دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز جهت شرکت در امتحانات پایان ترم را ندارند قابل توجه کلیه دانشجویان محترم : دانشجویانی که به هر دلیل  امکان  استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز جهت شرکت در امتحانات پایان ترم به صورت الکترونیکی را ندارند لازم است حداکثر تا تاریخ 99/9/1 اول آذر ماه  موضوع را به صورت کتبی به مرکز یا واحد محل تحصیل خود اعلام نمایند
 
امتیاز دهی