اطلاعیه برگزاری مجدد آزمون های یکم و 15 و 16 دیماه در سامانه اورسان
 
امتیاز دهی