قابل توجه كليه دانشجويان گرامي : مهلت انتخاب واحد و یا حذف و اضافه ترم پاییز تا 20 مهرماه می باشد به اطلاع مي رساند امكان  ثبت نام و انتخاب واحد و یا حذف و اضافه  1401 -1400 تا  تاريخ 20 مهرماه از مسير زير  فراهم مي باشد:
ثبت نام---> عمليات ثبت نام ----->ثبت نام اصلي

 
 
امتیاز دهی