دومین جشنواره ملی کارآفرینی با رویکرد مدیریت سبز ویژه دانشگاهای سراسر کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی شروع شد
 
امتیاز دهی