نكات مهم در مورد امتحانات مجازي ترم اول 1401-1400               ارزشیابی دروس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در تمام مقاطع تحصیلی در ترم اول 1401-1400 در بستر مجازی و در « سامانه جامع  برنامه ریزی و امتحانات مجازی اورسان» طبق تاریخ ها و ساعات اعلام شده قبلی بصورت تستی و یا تشریحی برگزار می گردد. دانشجویان بایستی  پاسخنامه تستی و تشریحی خود را در سامانه اورسان بارگزاری و به استاد  ارسال کنند در شرایط خاص و اضطراری می توانند  به ایمیل استاد نیز ارسال نماید. لازم به توضیح است امتحانات برخی دروس کارشناسی جهت ارتقای کیفیت برگزاری آزمونهای و کاهش بار ترافیکی سرور با دو ساعت تاخیر در همان روز و ساعات اعلام شده طبق جدول زیر برگزار می گردد. همچنین اطلاعات و شماره تماس همکاران محترم پشتیبان امتحانات استان آدربایجان غربی جهت اطلاع رسانی به دانشجویان گرامی به پیوست می باشد.

 
تاریخ امتحان توضیحات
ساعت آزمون16
توضیحات
ساعت آزمون18
6/10/1400 امتحانات ساعت 16 زبان خارجی استاد افشین دهقان استاد ناصر اروجلو استاد نادر زرزا استاد مسعود کریم زاده استاد بهرام بهاری نژاد در همان ساعت 16 برگزار می گردد امتحانات ساعت 16 زبان خارجی استاد  سید جعفر رفیعی استاد مریم باباپور استاد  سیما فرهادی در ساعت 18 برگزار می گردد
8/10/1400 امتحانات ساعت 30/13 اندیشه اسلامی 2 با دو ساعت تاخیر در ساعت 16 برگزار می گردد ----
14/10/1400 امتحانات ساعت 30/13 فارسی استاد  سجاد آیدنلو-استاد  محمدرضا بختیاری- استاد عبدالخاق پرهیزی-استاد زینب رحمانیان- استاد احترام رضایی ساعت 16 برگزار می شود امتحانات ساعت 30/13 فارسی استاد احمد علیزاده- استاد خسرو قلیزاده استاد طاهر لاوژه استاد لقمان محمود پور استاد محمد یاوری ساعت18برگزارمیشود
19/10/1400 امتحانات ساعت 30/13 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران روانشناسی یادگیری استاد مصطفایی با دو ساعت تاخیر در ساعت 16 برگزار می گردد
----

 
اسامی و شماره تماس کارشناسان پشتیبان مراکز و واحدهای استان اذربایجان غربی
ردیف نام و نام خانوادگی مرکز تلفن ثابت شماره موبایل استان آذربایجان غربی
1 آقای شهاب حیدری ارومیه 33859001 *** مرکز ارومیه
2 آقای مهدی حق شناس ارومیه 33837489 ***
3 آقای منصور پورحبیب ارومیه 33837489 ***
4 آقای مسعود کریم زاده ارومیه 33859001 ***
1 خانم رقیه فضلعلی پور میاندوآب 45265814 9141803076 مرکز میاندوآب
2 آقای سلطانعلی شمسی میاندوآب 45267111 9144822705
3 خانم شیوا بقالی میاندوآب 45267170 9055579141
1 آقای ناصرسلیم زاده خوی 43633710 9141646233 مرکز خوی
2 آقای سیدامیر فرخ آل یعقوب خوی 36361416 9390683393
3 آقای امین فرجی خوی 36361416 9144615286
4 آقای اکبر محمدزاده خوی 36351450 9398723353
1 آقای انور   رویان مهاباد 42334148 9144427939 مرکز مهاباد
2 آقای کریم مقامی مهاباد 42334148 9143444316
3 آقای وریا صالحیان مهاباد 42345777 9127745650
1 آقای لقمان صالحی بوکان 46270330 9141842062 مرکز بوکان
2 آقای سید علی شکری بوکان 46234890  داخلی 636 9141843206
3 آقای حسن خسروی بوکان 46255002 9144821350
4 آقای امیر فقه معروفی بوکان 46234890  داخلی 636 9143820335
1 آقای هوشنگ صفری نقده 35663400 و 35665003 مرکز نقده
2 خانم سمیه علیاری نقده 35663400 و 35665003
3 خانم زینب اطمینان نقده 35663400 و 35665003
4 خانم نسرین کوشش نقده 35663400 و 35665003
1 خانم باغ آرا شاهین ژ 044-46320990داخلی28 مرکز شاهین دژ
4 آقای علی فراش زاده شاهین ژ 044-46320990داخلی19 9148797530
1 خانم الهام عباس زاده ماکو 34243911 -داخلی 134 مرکز ماکو
2 خانم لیلا قلی پور ماکو 34243911 -داخلی 158
3 خانم سکینه حسن پور ماکو 34243911 -داخلی 147
4 خانم صفورا اسدی ماکو 34243911 -داخلی 152
1 آقای مهدی گلی تکاب 45531191 داخلی 105 واحد تکاب
2 آقای سیدعلی رحمن زاده تکاب 45531191 داخلی 103
3 آقای محمدعلی نوری تکاب 45531191 داخلی 111
1 آقای شیرکو  پور کریم اشنویه 44627778  داخلی  3 9371677715 واحد اشنویه
2 جناب آقای زرزا اشنویه 44627777 ***
1 آقای یوسف کاک امینی سردشت 44300305 9143446971 واحد سردشت
2 امیر شمسی سردشت 44300304 9144424901
3 آقای فاروق اسلام پناه سردشت 44334250 9141687570
1 خانم نشمیل آزموده پیرانشهر 44220488-داخلی 26 - واحد پیرانشهر
2 آقای نورالدین عبداله زاده پیرانشهر 44227669-داخلی 24 -
1 خانم زینب حبیب زاده شوط 34277204 - واحد شوط
2 آقای سیاوش محمدزاده شوط 34277715 -
1 آقای هادی رنجبری سیه چشمه 34267654 9144611749 واحد سیه چشمه
2 آقای قاسم احمدی سیه چشمه 34266674 9147911585
3 خانم رباب آذرگشت سیه چشمه 34265782 9141604066
1 ولی اوجاقی پلدشت 34283967 9144846685 واحد پلدشت
2 غلامرضا نظرزاده پلدشت 34283968 9120630442
1 آقای رضا نیرپور سلماس و تازه شهر 35249864 9333239313 واحد سلماس
2 آقای وحید رحیمی سلماس و تازه شهر 35237860 9333238322
1 غلامرضا پسیان قره ضیاءالدین 36729099 ــــ واحد قره ضیاء الدین
2 راحله خضرلو قره ضیاءالدین 36727771 ــــ
 
امتیاز دهی