برنامه کلاس های عملی رشته علوم ورزشی نیمسال اول 14011402
برنامه کلاس های عملی شنا رشته علوم ورزشی
شروع کلاس ها از 6 آبان ماه
نام درس زمان مکان
شنا خواهران جمعه ها ساعت 8:00 استخر آبشار
شنا برادارن شنبه ها ساعت 8:30 استخر آبشار
 
امتیاز دهی