قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد شيوه پذيرش الكترونيكي : سامانه کلاسی با عنايت به آغاز فعاليت سامانه جديد آموزش الكترونيكي دانشگاه، آدرس سامانه مذكور به شرح زير اعلام مي‌شود.
آدرس سامانه :        edu.pnu.ac.ir
نام كاربري دانشجو :    شماره دانشجويي
رمز عبور دانشجو :   شماره ملي
لازم به ذكر است كه رمز عبور دانشجويان اتباع ساير كشورها  همان شماره دانشجويي مي‌باشد.
 
 
امتیاز دهی