ویرایش جدید سامانه ملی کارآموزی راه اندازی شد ویرایش جدید سامانه ملی کارآموزی با عنوان «کارآموز» تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت به نشانی karamouz.irost.org  مشغول فعالیت و ارائه خدمات یکپارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحدهای صنعتی است.
 
امتیاز دهی