یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور
زمان: پنجشنبه 30 دی 1400
مكان: دانشگاه پیام نور استان مرکزی
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان مرکزی
 
امتیاز دهی