قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد : دستورالعمل تغییر شیوه از پژوهشی به آموزش محور      پیرو بخشنامه شماره 3233/3/د/3/د مورخ 03/02/1399 و همچنین مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 25/10/1400 در خصوص مجوز ورودی‌های سال 1397 برای تغییر شیوه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به آموزش محور و تسری آن به ورودی سالهای 1398 و 1399 بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:
دانشجویان شیوه آموزشی- پژوهشی ورودی سالهای 1398 و 1399 در صورتی که حداقل یک نیمسال پایان نامه را اخذ کرده باشند و پس از آن نخواهند یا نتوانند پایان‌نامه خود را تکمیل کنند، در صورت موافقت استاد راهنما و مشاور(در صورت تصویب پروپوزال) و موافقت گروه آموزشی و پژوهشی مربوط، می‌توانند به شیوه آموزش محور تغییر شیوه دهند.
همچنین دانشجویان متقاضی تغییر شیوه به آموزش محور ورودی سال 1400 و به بعد نیز می‌توانند به استناد بند 2 پیوست 11 «آيين‌نامه و شيوه‌نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي» مصوبه 10/08/1399 شورای دانشگاه و تاییدیه 22/08/1400 وزارت عتف، در این خصوص اقدام نمایند.
با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، خواهشمند است مدیران گروه‌های آموزشی پژوهشی مساعدت لازم را با دانشجویان متقاضی با تغییر شیوه به عمل آورند.
 
 
امتیاز دهی