برگزاری دوره کارآموزی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
امتیاز دهی