قابل توجه دانشجویان عزیز: مهلت انتخاب واحد دانشجویان تا 7 مهرماه تمدید شد
به گزارش روابط عمومی امکان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا 7مهرماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

دانشجویان می توانند درمهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام------> عملیات ثبت نام ------>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

 
امتیاز دهی