راه اندازی سامانه جدید برگزاری کلاس های مجازی : سامانه ریلاین
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضر هستید بنا به تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه از ترم جاری سیستم آموزش مجازی از سیستم اورسان به ریلاین تغییر پیدا کرده است. سیستم جدید در آدرس Lms.az.pnu.ac.ir  راه اندازی گردیده است.
  • راهنمای کار با این نسخه روی سایت https://reline.ir/land/lmshelp و کانال تلگرامی  @relineir در دسترس است.
  • نام کاربری دانشجویان در اولین ورود شماره دانشجویی و کلمه عبور  کدملی به همراه  aA می باشد . مثال : 122524125aA
  • نام کاربری اساتید در اولین ورود کد استادی و کلمه عبور  کدملی به همراه  aA می باشد . مثال : 122524125aA
 
امتیاز دهی