قابل توجه دانشجويان گرامي : اطلاعيه در رابطه با مشاهده برنامه كلاسي
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تغییرات اعلامی سازمان مرکزی: دانشجویان گرامی برای اطلاع از وقت کلاسهای درسی خود از روز شنبه 15 مهر به سایت گلستان مراجعه و با اخذ گزارش 101 (برگه انتخاب واحد ) از زمان کلاسهای خود مطلع گردند در صورتی که کلاس با کد 01 یا 02 یا ... ارائه شده است (درس به صورت حضوری می باشد) طبق برنامه در کلاسهای درسی خود در مرکز حضور یابند.
در صورتی که دروس با کد 90-91-..... می باشد با مراجعه به سایت آموزش مجازی(ریلاین) به آدرس http://lms.az.pnu.ac.ir طبق برنامه در کلاس درس مجازی حضور یابند. راهنمای کار با این نسخه روی سایت https://reline.ir/land/lmshelp و کانال تلگرامی @relineir در دسترس استنام کاربری دانشجویان در اولین ورود شماره دانشجویی و کلمه عبور کدملی به همراه aA  می باشد . دانشجویانی که درس الکترونیکی (همان کد 90-91-....) ندارند نیازی به ورود به سایت ریلاین را ندارند.
 
امتیاز دهی