قابل توجه كليه دانشجويان : شروع تغییر محل آزمون از 18 آبان ماه امکان درخواست تغییر محل آزمون از 18 آبان تا 1 آذر در سیستم گلستان فعال می باشد
 
امتیاز دهی