قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي تكميل ظرفيت1402 كليه پذيرفته شدگان كه تا كنون فاقد شماره دانشجويي بوده اند ميبايست از تاريخ 1402/12/26جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند.
خلاصه مراحل پذيرش :
تكميل مشخصات و ارسال مدارك
*كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند:
شناسه كاربري: شماره ملي k022 و گذرواژه : شماره ملي( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج گذرواژه ثبت گردد).
لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد.
مثال : شناسه كاربري k0222300707
گذرواژه: 0061111111
*درصورتيكه با شناسنامه و ياكدملي موفق به ورود به سيستم نشده ايد شماره پرونده خود را در گذروازه وارد نماييد.
*از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.
آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"
تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.
*بعد از تكميل مرحله دوم و ثبت پذيرش نهايي  توسط كاربر مركز با  شناسه كاربري:شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 1402/12/26 به سيستم مراجعه نماييد.
*كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت  شهريه ثابت ميباشند و در صورت عدم پرداخت،
امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از روش زير نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد
منوي اصلي --> آموزش --> شهريه --> پرداختهاي الكترونيكي دانشجو
*پس از پرداخت شهريه از مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد:
ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي

 
 
امتیاز دهی