قابل توجه كليه دانشجويان : شروع حذف و اضافه از 16 تا 28 بهمن
امكان ثبت نام و انتخاب واحد و حذف و اضافه  از تاريخ 16 لغايت 28 بهمن ماه 1402  از مسير زير در سامانه گلستان فعال مي باشد .
ثبت نام ---->عمليات ثبت نام -----> ثبت نام اصلي 
 
امتیاز دهی