برگزاری آزمون مجدد دروس روانشناسی رشد1 ، تحولی 1 ،مالیه عمومی و تنظیم خط مشی

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
برگزاری آزمون مجدد دروس ارزیابی کار و زمان، رشد 1 و مالیه عمومی
به گزارش روابط عمومی طبق اطلاعیه مرکز سنجش و آزمون، بری دانشجویانی که فقط در آزمون اول (با کد سری1) شرکت نمودند، آزمون مجددی در روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 ساعت 10 صبح برگزار می شد.

لیست دانشجویان آزمون مجدد ،روز یکشنبه 17 تیرماه ساعت 10 صبح ( کلیک کنید)

حضور دانشجویان در این آزمون اجباری است

 
امتیاز دهی