جشنواره دل نوشته های من و نهج البلاغه
زمان: شنبه 15 شهریور 1399
مكان:
 
امتیاز دهی