دانشجویانی که در آزمون های دروس عمومی با مشکل عدم ورود یا قطعی در زمان آزمون مواجه شده اند فرم زیر را پر کنند(کلیک کنید)
 
امتیاز دهی